Śmierć człowieka, zwłaszcza osoby najbliższej, to sytuacja ciężka i bolesna. Należy jednak pamiętać o ważnych aspektach pogrzebowych, by sprawnie w tym momencie działać. Wychodząc naprzeciw Państwu, przedstawiamy przewodnik pogrzebowy z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji pogrzebu. Zapraszamy do lektury.

Miejsce zgonu

Przy pierwszych czynnościach pogrzebowych znaczenie ma miejsce zgonu człowieka, które można podzielić na trzy kategorie. Śmierć osoby w domu, w szpitalu lub w miejscu publicznym

Zgon w domu:

W sytuacji, jeżeli śmierć człowieka nastąpi w domu, do pierwszych czynności należy kontakt z pogotowiem ratunkowym. Proszę wykonać telefon pod numer 999 lub 112 i powiadomić o zaistniałej sytuacji. Jest to niezbędna czynność, gdyż lekarz musi stwierdzić zgon i jego przyczynę.

W praktyce przyjazd lekarza do miejsca zgonu może potrwać nawet do kilku godzin. Dlatego też w międzyczasie prosimy o kontakt z naszym Zakładem Pogrzebowym (tel. 501 040 780 lub 22 614 38 68) i zgłosić zgon.

Gdy lekarz wyeliminuje konieczność sekcji zwłok, wystawi kartę zgonu. Po jej otrzymaniu prosimy o drugi telefon do Zakładu Pogrzebowego z podaniem danych adresowych miejsca gdzie nastąpił zgon, danych osoby zmarłej oraz kontakt do Państwa. Od tej chwili rozpoczyna się procedura pogrzebowa w naszym Zakładzie. Pracownicy przyjadą pod wskazany adres i zabiorą ciało do chłodni Zakładu.

Istnieją również przypadki, że zamiast lekarza przyjechać może ratownik medyczny, który wypisze kartę informacyjną. W tym przypadku należy zgłosić się do lekarza rejonowego po kartę zgonu.

Podczas rozmowy telefonicznej zgłaszającej zgon zostaną Państwo również poinformowani o terminie wizyty w Zakładzie Pogrzebowym w celu realizacji dalszych czynności pogrzebowych.

ZGON W SZPITALU

Procedura stwierdzenia zgonu i jego przyczynę oraz wystawienia karty zgonu jest w tym przypadku uproszczona, gdyż zajmuje się tym administracja szpitala. Prosimy zatem o kontakt z Zakładem (tel. 501 040 780 lub 22 614 38 68) celem zgłoszenia zgonu i umówienia się na wizytę w Zakładzie Pogrzebowym.

ZGON W MIEJSCU PUBLICZNYM

Jeżeli zaistnieje przypadek zgonu w miejscu publicznym – czy też spowodowany wypadkiem – to karta zgonu zostanie wystawiona po przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Po otrzymaniu karty zgonu prosimy o kontakt z naszym Zakładem. Może zaistnieć sytuacja, gdzie będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa. W takim przypadku wymagane będzie dodatkowo zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok.

WYROBIENIE AKTU ZGONU

Należy pamiętać, że po otrzymaniu karty zgonu należy uzyskać akt zgonu osoby zmarłej. Trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu z kartą zgonu oraz dowodem osoby zmarłej. W Urzędzie zostanie wystawiony Akt Zgonu. Proszę pamiętać, że pierwszy Akt Zgonu wystawiany jest nieodpłatnie, natomiast każde następne podlegają opłacie. Do Urzędu Stanu Cywilnego celem wyrobienia Aktu Zgonu może udać się najbliższa rodzina zmarłego, osoba upoważniona przez rodzinę lub osoba, która zobowiązała się do pochowania zmarłego.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia Aktu Zgonu:

  1. karta zgonu
  2. dowód osobisty osoby zmarłej
  3. dowód osobisty osoby zgłaszającej
  4. Pismo z prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tych organów

WIZYTA W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM

Po zgłoszeniu zgonu do Zakładu oraz otrzymaniu Karty Zgonu oraz Aktu Zgonu zapraszamy do biura mieszczącego się przy ulicy Modlińskiej 233 w Warszawie, celem omówienia dalszych czynności pogrzebowych. Proszę mieć ze sobą przygotowane dokumenty takie jak:

  • Karta Zgonu
  • Akt Zgonu
  • Legitymacja biura emerytalnego lub karta ZUS
  • Dowód osobisty.
  • Dokumenty potwierdzające Państwa pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

Informujemy również, że możemy za Państwa zrealizować wszelkie czynności formalne i mogą Państwo zlecić nam wszystkie czynności formalne takie jak wyrobienie aktów zgonu do pobrania zasiłku pogrzebowego z ZUS i Biura Emerytalnego. Taka możliwość pozwoli Państwu oszczędzić czas i odciążyć w tak trudnej chwili, jak również zapewnia profesjonalne załatwianie wszelkich formalności.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu. Obecnie, kwota zasiłku to 4.000,00 zł. Więcej szczegółów na temat zasiłku pogrzebowego znajdą Państwo w zakładce „ZASIŁEK POGRZEBOWY” na naszej stronie.

UWAGA

Zakład Pogrzebowy Capulus oferuje możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego. Upoważniają Państwo Zakład do wystąpienia o zasiłek pogrzebowy, który pokryje koszty pogrzebu.